Back Cover
Look Inside

Warm-up class choreography of classical ballet, Students Workout

Në këtë monografi shkencore kam dëshirë të shkruaj për të gjitha: për bazat e aftësive, për formimin
profesional të një studenti dhe për vështirësitë që ai mbart për të krijuar impostimin profesional.
Vështirësitë profesionale që hasen gjatë proceseve të ndryshme janë të shumta: emocioni, koha
që të kushtëzon, kompakti muzikor që të shoqëron, frymëzimi momental, koncepti krijues i çastit etj…
Veç detajimit në çdo aspekt të procesit krijues mësimor kjo monografi mbi të gjitha shërben për të mësuar
dhe praktikuar atë çka na jepet teorikisht edhe konceptualisht për ndërtimin e një klase warm-up të
ushtrimeve.
Përveçse si të ndërtojmë ushtrimet e një klase, në këtë libër do të mësojmë edhe si bëhet koreografi brenda
ushtrimeve: pra si t’i përdorim ato përveç praktikës rutinë të tyre në një formë krejt ndryshe ndërtimi; në
një formë kërcyese, duke futur njëkohësisht në punë, muskujt dhe mendjen tonë.

$15.00

SKU: 458010038 Category: Tag:
Viti i publikimit

2015

Fletë

186

ISBN

978-9928-175-48-9

Author

Riselda Sejdiu

Publisher

Pegi