Kërcimi Modern Lëvizjet Bazë

Ky libër është përgatitur me përkujdesje të veçantë në bazë të studimeve dhe të
literaturës së gjerë botërore. Mbështetja kryesore studimore ka qenë shkolla Brodoway
Center, New York. Përveç shkollës Brodoway Center, një tjetër mbështetje kanë qenë
librat e kërcimit dhe të teknikës moderne të Martha Graham-it, José Limòn-it, Eric
Franklin-it, Alwin Nikolais-it, Donald Mc Kayle-it, Selma Jeanne Cohen-it etj. Në
mungesë të materialeve për ta njohur sa më mirë kërcimin modern, vendosa të shkruaja
këtë libër, i cili përmban vlera artistike të kërcimit modern. Në këtë libër, shpalosen
gjerësisht aspekte teorike dhe ato praktike. Lëvizjet bazë të kërcimit modern, përveçse
janë shpjeguar nga ana praktike, janë edhe të shoqëruara me foto origjinale të krijuara
vetë, që rrjedhin nga lëvizjet bazë të kërcimit modern.

$10.00

SKU: 1250017896 Category: Tag:
Viti i publikimit

2011

Fletë

144

Author

Riselda Sejdiu

Publisher

Pegi